Regulament înscrieri

Pentru a fi eligibile, filmele înscrise trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Pe lângă proiecțiile de filme, publicul va putea participa la evenimente artistice, tehnologice sau muzicale, cum ar fi:

→ să fi fost produse în anul 2020 sau 2019, ori, dacă este cazul, în 2021;
→ să aibă o durată de maximum 30 de minute și o durată minimă de 3 minute;
→ să fie înscris până la data de 7 aprilie 2021;
→ să dispună de subtitrări în limba română în dreptul replicilor de dialog purtate în alte limbi, dacă este cazul;
→ să furnizeze parola corectă a copiei de vizionare a filmului, dacă este cazul, și să o furnizeze din nou în cazul în care aceasta este schimbată anterior anunțării selecției finale;
să nu aibă un conținut care să promoveze rasismul, misoginia, homofobia sau antisemitismul;
→ să fie completată în întregime fișa de înscriere a filmului;
nu încalcă drepturile de autor ale unor terțe opere de artă;
nu sunt filmele realizate în scopuri publicitate sau de promovare, ci reprezintă creații artistice originale.

Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica automat filmele care nu îndeplinesc condițiile de mai sus.

2. Festivalul își rezervă dreptul de a folosi fragmente din filmele selecționate în scopuri informative și de promovare (ex. spot-uri publicitare, catalogul festivalului, etc.).
3. Organizatorii își rezervă dreptul de a nu contacta cineaștii ai căror filme vor fi respinse din motive ce țin de punctul 1 al acestui regulament, sau ale căror filme nu vor face parte din selecția finală. Doar cineaștii ale căror filme vor face parte din selecția finală a competiției vor fi notificați de către organizatori.
4. Datele cu caracter personal furnizate în timpul înscrierii vor fi folosite de către organizatori pentru a contacta realizatorii în cazul selecției în cadrul festivalului și a stabilii detalii precum participarea la festival, distribuția copiei filmului, și alte detalii despre eveniment.
5. Înscrierea unui film înseamnă implicit oferirea acordului cu regulamentul propus.

BUY NOW
Translate »